Conceber e aprimorar tecnologicamente produtos e processos – e levá-los aos mercados globais – é o grande diferencial de poder e riqueza nas sociedades cont...