Roberto Rachewsky: "A pauta dos grevistas segue a retórica do sindicalismo tradicional"